Gästhamn

Välkommen till Gattets gästhamn!

På vägen ut till Picassostatyn i Kristinehamns skärgård hittar du Gattet Restaurang & Gästhamn. Gästhamnen har plats för ca 26 båtar vid bryggorna samt ett antal mindre båtar vid kajen. Boka din båtplats genom dockspot. Precis utanför stannar stadsbussen om du vill åka vidare med buss. Norra och Södra bryggan samt kajen mellan dessa bryggor är för gästande båtar. På varje brygga finns 6 st eluttag (10A) och 2 st vattenutkast som ingår i gästhamnsavgiften om ni önskar. I gästhamnen råder det totalt ankringsförbud. Gästande båtar förtöjs i hamnens fasta akterförtöjningar (skottfästen) som finns mellan Norra och Södra bryggan samt vid bojarna norr och söder om respektive brygga. För angöring emellan bryggorna, gå in emot kajen i ens-linjen markerad på kajen. Minsta djup är 1 m och största djup 3 m.

FaysVision-18
Alternativ 2
Rulla till toppen